Odpowiedzi

2010-03-04T19:51:05+01:00
1. - przyczyniły się do powstania ogromnych złóż węgla kamiennego.
- stanowią istotny składnik biocenoz leśnych.
- stanowią podstawowy składnik podszytu
- nieliczne gatunki stosowane w leczeniu ludzi

2. Prorok zapowiada, o zejściu na ziemie Mesjasza, który ma oddać swoje życie za ludzi i wyzwolić ich od grzech.
45 4 45
2010-03-04T19:59:43+01:00
1.
- Kopalne gatunki, formy drzewiaste żyjące w erze paleofitycznej przyczyniły się do powstania ogromnych złóż węgla kamiennego.

- W klimacie tropikalnym paprotniki reprezentowane są liczniej niż w umiarkowanym i stanowią istotny składnik biocenoz leśnych.

- Współczesne gatunki krajowe nie odgrywają większej roli w przyrodzie i ekosystemach, choć w niektórych lasach stanowią podstawowy składnik podszytu. Ze względu na rzadkość występowania wiele gatunków objętych jest ochroną prawną.

- Nieliczne gatunki stosowane w leczeniu ludzi: widłak goździsty, skrzyp polny, nerecznica samcza.

- Na większą skalę paprocie hodowane są jedynie w celach dekoracyjnych, np. orliczka kreteńska.

2.
Prorok zapowiada, o zejściu na ziemie Mesjasza, który ma oddać swoje życie za ludzi i wyzwolić ich od grzech.
22 4 22
2010-03-04T20:04:51+01:00
1.
-medycyna
- powstanie węgla kamiennego
-jeden ze składników podszytu leśnego
-dostarczają tlenu
-są ozdobą w domach

2.
Prorok zapowiada koniec gniewu Pańskiego i niewoli narodu wybranego oraz nadejście Mesjasza. W proroctwie tym słychać radość z powodu bliskiego wyzwolenia i apel do narodu o nabranie sił: „Zbudź się i ocknij, w moc się przyoblecz” . Bóg wspiera ludzi, którzy są wierni. „Ja, to Ja jestem, który was pocieszam” . Izajasz zapowiada początek zbawienia: „O jak są godne szacunku na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który wieści pokój, który głosi dobro, zwiastuje zbawienie”.

15 4 15