Jak stopniuje się przymiotniki w angielskim zakończone na spółgłoskę+samogłoskę+spółgłoskę?

Bo mam w zeszycie źle przepisane i jest tylko tak:
fitter, the fittest - czyli w stopniu wyższym i najwyższym.

I nie mam wytłumaczonego jak to zrobić. Czyli, np. że:
fitt - fitter - the fittest --- do przymiotnika dodaje się er w stopniu wyższym i the + -est w stopniu najwyższym. Czy to jest jakaś inna zasada?

3

Odpowiedzi

2010-03-04T19:45:25+01:00
Przymiotniki występują w różnych stopniach np: " Gladys is a rich woman, but Josie is richer than Gladys, and Sadie is the richest woman in town".
Stopniowanie przymiotników

* stopień równy (positive) - zwykła forma przymiotnika
* stopień wyższy (comparitive) - używany do porównań dwóch osób lub rzezczy. Końcówka "-er"
* stopień najwyższy (superlative) - do porównań więcej niż dwóch osób lub rzeczy. Końcówka "-est"

W angielskich wyrazach dwusylabowych kończących się na "y" używamy końcówki "ier" i "iest" (happier and happiest).

Stopnie w wyrazach wielosylabowych są tworzone przy użyciu "more" i most" (more beautiful, the most beautiful).
3 4 3
2010-03-04T19:48:37+01:00
Dobrze myślisz jak chcesz to napiszę ci co ja mam w zeszycie:

Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki odmieniają się regularnie i nieregularnie

Przymiotniki regularne:

Stopień wyższy i najwyższy w przymiotnikach regularnych
W przymiotnikach regularnych stopień wyższy i najwyższy tworzy się na dwa sposoby. Sposób jest zależny od liczby sylab w przymiotniku.

Przymiotniki jednosylabowe: (te w twoim przypadku)
stopień wyższy
- do formy podstawowej przymiotnika należy dodać końcówkę -er
stopień najwyższy
- the+ est
np:
tall - taller - the tallest
wysoki - wyższy - najwyższy

small - smaller - the smallest
mały - mniejszy - najmniejszy


Przymiotniki wielosylabowe:
stopień wyższy
- przed przymiotnikiem należy dopisać słówko "more"
stopień najwyższy
- przed przymiotnikiem należy dopisać słówko "the most"

exciting - more exciting - the most exciting
fascynujący - bardziej fascynujący - najbardziej fascynujący

modern - more modern - the most modern
nowoczesny - nowocześniejszy - najnowocześniejszy


Proszę bardzo to jest łatwe;)
8 4 8
2010-03-04T19:49:18+01:00
Dobrze myslisz, tak wlasnie stopniuje sie przymiotniki regularne, aczkolwiek jest pare rzeczy o ktorych nalezy pamietac, a mianowicie:

przymiotniki ktore sa jednosylabowe:

stopien wyzszy
- do formy podstawowej przymiotnika dodaje sie -er
stopien najwyzszy
- do formy podstawowej przymiotnika dodaje sie -est a na poczatku 'the'

small - smaller - the smallest

ale np. big - bigger - the biggest [ g jest podwojone, bo ostatnia litera to spolgloska poprzedzona samogloska (ig) ]

gdy wyraz konczy sie na -y, np. noisy, wtedy -y zaminiamy na -ier

noisy - noisier - the noisiest
4 4 4