Odpowiedzi

2010-03-04T19:52:41+01:00
1)PODAJ PRZYCZYNY UPADKU PAŃSTWA POLSKIEGO W 1795 r.
-WEWNĘTRZNE:
a)zubożała oświata,
b)niezreformowane kolegia jezuickie,
c)konflikt między Potockimi a Czartoryskimi,
d)polska byla krajem zacofanym
-ZEWNĘTRZNE:
a)rozbiór polski
b)liczne wojny
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:56:59+01:00
-WEWNĘTRZNE:
a)słabość władzy królewskiej
b)instytucją,której niesprawne funkcjonowanie w ciągu XVII i XVIII wieku
c)najazdy obcych państw
d)funkcjonowanie gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej
-ZEWNĘTRZNE:
a)mocarstwa sąsiednie
b)wojny