Z podanych związków:
Ca(OH2) ; H2SO3 ; BaSO4 ; LiOH ; N2O3 ; Fe(OH)3 ; HF ; KOH ; CuSO4 ; AgNO3 ; Ba(OH)2 ; Cl2O7 ; Al(OH)3 ; H2CO3 ; NaNO3 ; MgCl2 ; HCl

1.Wypisz:
a) tlenki
b) wodorotlenki
c) kwasy
d) sole
2.Podaj nazwy wszystkich związków.

2

Odpowiedzi

2010-03-04T19:53:47+01:00
A) tlenki : N2O3 tlenek azotu (III) , Cl2O7 tlenek chloru (VII) ,
b) wodorotlenki : Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia , LiOH wodorotlenek litu , Fe(OH)3 wodorotlenek żelaza (III) , KOH wodorotlenek potasu , Ba(OH)2 wodorotlenek baru , Al(OH)3 wodorotlenek glinu (III) ,
c) kwasy : H2SO3 kwas siarkowy (IV), HF kwas fluorowodorowy, H2CO3 kwas węglowy , HCl kwas chlorowodrowy
d) BaSO4 siarczan (VI) baru, CuSO4 siarczan (VI) miedzi , AgNO3 azotan (V) srebra , NaNO3 azotan (V) sodu , MgCl2 chlorek magnezu

Wszystko :)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:54:25+01:00
A) N₂O₃ ; Cl₂O₇
b) Ca(OH)₂ ; LiOH ; Fe(OH)₃ ; KOH ; Ba(OH)₂ ; Al(OH)₃ ;
c) H₂SO₃ ; HF ; H₂cO₃ ; HCl
d) BaSO₄ ; CuSO₄ ; AgNO₃ ; NaNO₃ ; MgCl₂ ;

Ca(OH)₂ - wodorotlenek wapnia
H₂SO₃ - kwas siarkowy (IV)
BaSO₄ - siarczan (VI) baru
LiOH - wodorotlenek litu
N₂O₃ - tlenek azotu (III)
Fe(OH)₃ - wodorotlenek żelaza (II)
HF - kwas fluorowodorowy
KOH - wodorotlenek potasu
CuSO₄ - siarczan (VI) miedzi (II)
AgNO₃ - azotan (V) srebra
Ba(OH)₂ - wodorotlenek baru
Cl₂O₇ - tlenek chloru (VII)
Al(OH)₃ - wodorotlenek glinu
H₂CO₃ - kwas węglowy
NaNO₃ - azotan (V) sodu
MgCl₂ - chlorek magnezu
HCl - kwas chlorowodorowy
2 4 2