1.wyjaśnij na czym polega homeostaza organizmu
2.wytłumacz co oznacza termin : choroba społeczna i wyjaśnij dlaczego do tej grupy zaliczamy
a)grużlicę b)cukrzycę c)otyłość d)chorobę nowotworową e) alkoholizm
3.Wytłumacz co oznacza termin : choroba cywilizacyjna . Wymień co najmniej 3 czynniki sprzyjające wystąpieniu chorób cywilizacyjnych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:53:15+01:00
Hemostaza to całokształt mechanizmów zapobiegających wypływom krwi z naczyń krwionośnych.
choroba społeczna różnego rodzaju schorzenia szybko rozpowszechnione w społeczeństwie ludzi.np. alkoholizm , nikotynizm, reumatyzm, cukrzyca.
choroba cywilizacyjna-globalnie szerzące się, powszechnie znane choroby. Czynniki:
-zanieczyszczenie powietrza
-zły tryb życia
- nierównomierne odżywianie się ( nie równe pory)
-nieprwaidłowa dieta
2 3 2