Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:49:36+01:00
1. Reakcje syntezy
Reakcje syntezy polegają na tworzeniu się nowej substancji (produktu) z dwóch lub większej liczby
składników (substratów).
A + B → C
gdzie; - A,B →substraty
- C produkt
przykłady: H2 + Cl2 → 2HCl chlorowodór
2Mg + O2 → 2Mg tlenek magnezu
CaO + CO2 → CaCO3 węglan wapnia
Szczególnym przypadkiem reakcji syntezy są reakcje kondensacji i polimeryzacji.
2. Reakcje analizy
W reakcjach analizy (rozkładu) z substancji złożonej tworzą się dwie lub więcej nowych substancji
AB → A + B
gdzie; - AB substancja złożona
- A, B związki prostsze lub pierwiastki
np.: CaCO3 → CaO + CO2
2HgO → 2Hg + O2
2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
poniżej schematschemat reakcji syntezy i analizy

1. Reakcje syntezy
Reakcje syntezy polegają na tworzeniu się nowej substancji (produktu) z dwóch lub większej liczby
składników (substratów).
A + B → C
gdzie; - A,B →substraty
- C produkt

2. Reakcje analizy
W reakcjach analizy (rozkładu) z substancji złożonej tworzą się dwie lub więcej nowych substancji
AB → A + B
gdzie; - AB substancja złożona
- A, B związki prostsze lub pierwiastki
2010-03-04T19:51:14+01:00
Reakcja syntezy inaczej łączenia zachodzi wtedy kiedy z 2 substratów powstaje jeden produkt,np:
Tlen+siarka--------tlenek siarki
Reakcja analizy inaczej rozkładu zachodzi kiedy z 1 substratu powstają 2 produkty,np:
tlenek węgla---------tlen+węgiel
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłam............
Pozdrawiam.......
;)
2010-03-04T19:55:12+01:00
Reakcja syntezy inaczej laczenie skada sie z kilka substratów i 1 produktu , a reakcja analizy czyli rozkładu sklada sie z 1 substradu i killku produktow .
powodzenia . :)