Odpowiedzi

2010-03-04T19:51:33+01:00
Ówczesna elita polityczna Niemiec widziała w Kościele głównie zagrażającą im siłę polityczną, a także ewentualne źródło bogactw. Luter szybko zyskał protektora w osobie elektora Saksonii Fryderyka III, potężnym wzmocnieniem dla reformacji była sekularyzacja zakonu krzyżackiego, którego elity wobec braku wsparcia Kościoła w konfliktach z Polską postanowiły wykorzystać ruch reformatorski do zrzucenia ciężarów życia zakonnego. Luter korzystając z ochrony władz świeckich pouczony przykładem Jana Husa spalonego na stosie na soborze w Konstancji mimo uzyskania wcześniej listu żelaznego konsekwentnie odmawiał poddania się władzy papieskiej.

5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:52:54+01:00
Przyczyny reformacji:
-Głęboki upadek moralny duchowieństwa
-Sprzedaż odpustów
-Handel relikwiami
-Łączenie w jednym ręku przez dostojników kościelnych kilku stanowisk, co uniemożliwiało skuteczną pracę duszpasterską, za to przynosiło duże dochody
-Gromadzenie majątków przez duchowieństwo
-Słabe wykształcenie duchownych
-Rozprzestrzenianie się w Europie myśli humanistycznej Renesansu, narastający sceptycyzm wobec głoszonych dotąd doktryn
-Wielkie odkrycia geograficzne zmieniają sposób postrzegania przez człowieka świata
-Chęć zagarnięcia dużych majątków kościelnych przez szlachtę i władców
-Opór chłopów i mieszczan przeciwko dziesięcinie
-Walka o władzę polityczną
-Wzrastająca władza papieża, biskupów, księży (duchowieństwa)
-Korupcja szerząca się wśród duchowieństwa
-Język łaciński ograniczał liczbę osób czytających i interpretujących Biblię.
-Kościół cieszył się wielkimi przywilejami (np. własne sądownictwo)
-Wyższe duchowieństwo usiłowało odgrywać ważną rolę polityczną (np. w Polsce prymas w czasie bezkrólewia pełnił funkcję głowy państwa)
-Obsadzanie członków rodziny godnościami kościelnymi
9 4 9
2010-03-04T19:55:03+01:00
Głównymi przyczyna,o reformacji w Kościele było:
Sprzedaż odpustów
Upadek moralny duchowieństwa
Słabe wykształcenie duchowieństwa
Walka o władze polityczną
Własne sądownictwo kościoła (przywileje Kościelne)
Usiłowanie przez wyższe społeczeństwo ważnej roli politycznej w państwie
Ograniczenie przez język łaciński czytania bibli przez społeczeństwo
Sprzedaż/Kupno relikwii
3 3 3