Odpowiedzi

2010-03-04T20:45:44+01:00
Miasta w średniowieczu
1. Przyczyny odradzania się miast

– postęp w rolnictwie i wzrost zamożności ludności wiejskiej;

– stopniowy rozwój gospodarki towarowo - pieniężnej;

– kształtowanie się społecznego podziału pracy i powstanie warstwy rzemieślników (nie posiadających ziemi);

– rozwój handlu międzynarodowego (X/XI w.).

2. Powstawanie miast średniowiecznych – miasta powstają:

– z dawnych miast rzymskich, charakteryzują się chaotyczną i nieregularną zabudową, powstają bez określonego z góry planu,

– z podgrodzi,

– z osad targowych, a także przy miastach portowych.

Dwa ostatnie typy miast powstają przeważnie według z góry określonego planu powielanego szablonowo – szachownicowy układ ulic, centrum miasta stanowi rynek, przy którym znajdują się najważniejsze budowle: ratusz i kościół.

3. Społeczeństwo miejskie

patrycjat – najbogatsi kupcy i rzemieślnicy, bankierzy;

pospólstwo – drobni kupcy i rzemieślnicy;

plebs – czeladnicy, biedota miejska, margines społeczny, ludzie niemający własnego majątku.