1.Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: a)chlorek chromu(III),b)siarczek srebra(I) c)tlenek manganu(IV),d)jodek ołowiu(II),e)bromek miedzi(I) 2.Podaj nazwy związków chemicznych: BeS,CaBr^2,NaF,Cr^2O^3,PbS^2,FeBr^3,Mn^2O^7,All^3. 3.Napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych: a)dwa atomy wapnia,b)trzy cząsteczki wodoru,c)cztery cząsteczki chlorku srebra(I),d)dwie cząsteczki tlenku węgla(III),e)pięć cząsteczek siarczku żelaza(III).

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:04:11+01:00
1.
a) CrCl₃
b) Ag₂S
c) MnO₂
d) PbI₂
e)CuBr

2. siarczek berylu (II), bromek wapnia, fluorek sodu, tlenek chromu (III), siarczek olowiu (IV), bromek zelaza (III), tlenek manganu (VII), jodek glinu.

3.
a) 2Ca
b) 3H₂
c) 4AgCl
d)2C₂O₃
e)5Fe₂S₃
2010-03-04T20:07:01+01:00
1
a)CrCl₃
b)Ag₂S
c)MnO₂
d)PbI₂
e)CuBr
2
a) siarczek berylu
b) bromek wapnia
c) fluorek sodu
d) tlenek chromu (III)
e) siarczek ołowiu (IV)
f) bromek żelaza (III)
g) tlenek manganu (VII)
h) jodek glinu

3
a)2Ca
b) 3H₂
c) 4AgCl
d) nie ma takiego tlenku jest tylko tl węgla (II) CO i tl. węgla (IV) CO₂ czyli to będzie 2CO lub 2CO₂
e) 5Fe₂S₃