Do wanny wlano 100L zimnej wody o temperaturze 10℃ i do niej dolano 50L gorącej wody. Temperatura mieszaniny wody zimnej i gorącej ustaliła się na 40℃. Nie uwzględniając strat energii na ogrzewanie wanny i powietrza wyznacz temperaturę gorącej wody przed jej wlaniem do wanny. (proszę o zapisanie równań przy odpowiedzi)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:04:48+01:00
Dane:
woda cieplejsza
m₁ = 50 kg
woda zimniejsza
m₂ = 100 kg
T₂ = 10⁰C
T = 40 ⁰C
T₁ = ?
Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁ × T₁ - m₁ × T = m₂ × ( T -T₂ )
m₁ × T₁ = m₂ × ( T -T₂ ) + m₁ × T
T₁ = m₂ × ( T -T₂ ) + m₁ × T / m₁ = 100⁰C
1 5 1