Dane w tabelce przedstawiają odpowiedzi pewnej grupy osób na pytanie: „Ile razy byłeś w teatrze
w ciàgu ostatniego roku?”
Liczba pobytów w teatrze 0 1 2 3 4 9
Liczba osób 8 14 14 8 4 n
a) Wyznacz liczbe osób n, które były w teatrze 9 razy, jeśli średnia arytmetyczna pobytów przypadająca
na jedną osobe jest równa 2.
b) Dla n = 2 wyznacz medianę pobytów w teatrze.

1

Odpowiedzi

2010-03-06T21:01:02+01:00
Zadanie2
Po dodaniu wszystkich osób wychodzi 50.
50 : 2 = 25
Z tabeli wynika że 25 osobie przypada liczba 2.
Więc mediana wynosi 2.
Zadanie 1.
jesli za n wstawimy 2

liczymy:
srednia arytmetyczna = 8*0+14*1+14*2+8*4+4*4+2*9 /50 =
100/50 = 2
/ oznacza kreskę ułamkową
czyli po wstawieniu liczby 2 srednia wyszła praidlowo
1 1 1