Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:42:23+01:00
1 zadania nie mam ale drugie mam :)

Temat: Polska w I połowie XVIII wieku, czasy saskie.

1. 1697- kolejnym królem elekcyjnym został elektor
saski August II Mocny, który próbował wzmocnić
władzę króla w Polsce.
2. 1700- Polska została wciągnięta w wojnę północną.
Przy okazji działań wojennych i obecności wojsk saskich
król próbował przeprowadzić reformę.
3. 1717- Na sejmie niemym zawarto porozumienie:
- utrzymano Unię Personalną z Saksonią
- król mógł tylko posiadać 1200 osobową gwardię
- ustanowienie stałego podatku na wojska, którego stan podniesiono do 24tys.
- ograniczono uprawnienia hetmanów i podskarbich w sprawach dotyczących finansów państwa
1 5 1