Z testu z matematyki 40% wszystkich uczniów otrzymało ocenę dostateczną, 30% dobrą, a 8 osób bardzo dobrą. Pozostali uczniowie otrzymali ocenę dopuszczającą. Średnia ocen z testu była równa 3,6. Ilu uczniów otrzymało ocenę dopuszczającą, jakim procentem uczniów piszących test jest liczba uczniów, którzy otrzymali ocenę dopuszczającą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:08:13+01:00
0,4x -> 3
0,3x -> 4
8 -> 5
x-(0,4x+0,3x+8)=x-0,7x-8=0,3x-8 -> 2

(0,4x*3+0,3x*4+8*5+(0,3x-8)*2)/x=3,6
1,2x+1,2x+40+0,6x-16=3,6x
24=0,6x
x=40

0,3x-8=12-8=4 uczniów otrzymało ocenę dopuszczającą
4/40*100%=10%