1)Na planie w skali 1:500 odległość od grzątki do studni z wodą wynosi 2,5cm.Jaka jest rzeczywista odległość miedzy grzątką a studnia?
........................................................
...........................................................
..................................................................
2)Na planie schroniska dla zwierząt narysowanym 1:200 pomieszczenie dla psów ma kształt prostokąta o wymiarach 3cm na 2 cm.Ile wynoszą wymiary tego pomieszczenia w rzeczywistości?3)odległość 2cm na mapie odpowiada odległości 100km w terenie.w jakiej skali wykonana jest ta mapa?


4)wisła ma 1047 km odległości.Na mapie w skali 1:4000000 długość tej rzeki wynosi około......

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:16:00+01:00
Zadanie 3.
1 cm - x km
2 cm - 100 km
2x = 100 / :2
x = 50 km

1:5000000 ; 1cm - 50 km.

Zadanie 1.
1:500
1 cm - 5m
2,5 - x
x= 2,5*5
x= 12,5 m
1 5 1