Druga Zasada Dynamiki


1.Jaki przyrost prędkości uzyska ciało o masie 0,5 kg, jeżeli działa na niego siła o wartości 2N w czasie 5s ?


2.Samochód porusza się z przyśpieszeniem o wartości 0,2 metrów na sekunde do kwadratu, gdy silnik działa siłą równą 0,6kN.Jaką siłą musi działać silnik, aby prędkość tego samochodu wzrosła o 45 metrów na sekunde w czsie 2,5 min.?

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:13:37+01:00
A=m/F
a=0.5x2=0.25m/s2
a=V/t
V=axt
V=0.25 x 5=1.25 m/s


2. nie wiem