1.Oblicz objętość i pole powierzchni :
a) prostopadłościanu o wymiarach 2 cm x 1 dm x 5 mm
b) sześcianu o krawędzi 1,2 cm.

2.Sześcian ma krawędź długości 50 cm . Oblicz:
a) powierzchnię całkowitą tego sześcianu w centymetrach kwadratowych i metrach kwadratowych
b) objętość tego sześcianu ( w litrach)

3.Prosto prostopadłościan ma wymiary 40 cm x 3 dm x 0,5 m. Oblicz:
a) sumę długości wszystkich jego krawędzi ( w centymetrach)
b)objętość tego prostopadłościanu ( w litrach)
c) jego pole powierzchni ( w metrach kwadratowych)

2

Odpowiedzi

2010-03-04T20:23:04+01:00
1.
a.
2cm 10cm 0,2cm
objętość:
2*10*0,2=10cm3
2*10=20*2=40
2*0,5*2=2
10*0,5=5*2=10
40+10+2=52
b.
1,2*1,2=1,44
1,44*6=8,64j2
1,2*1,2*1,2=1,728j3
2.
50*50=2500
2500*6=15000cm2=150m2
objetosc:
50*50*50=125000cm3=125l
3,
40cm 30cm 50cm
a.
160+120+200=480cm
b.
40*30*50=60000cm3=60l
c.
40*30*50=60000cm3=0,06m3


2010-03-04T20:38:35+01:00
Zad1
a) V=2cm * 1dm * 5mm
V=2cm * 10cm * 0,5cm
V=10cm szesciennych

P=2(2cm * 1dm)+2(1dm * 5mm)+2(2cm * 5mm)
P=2(2cm * 10cm)+2(10cm * 0,5cm)+2(2cm * 0,5cm)
P=40cm kwadr + 10cm kwadr + 2cm kwadr
P=52cm kwadr

b)
V=1,2cm *1,2cm *1,2cm
V=1,728cm sześciennych

P=6*1,2cm do kwadratu
P=6*1,44cm kwadr
P=8,64cm kwadr

zad2
a)
P=6 * 50cm do kwadratu
P=6 * 2500cm kwadr
P=15000cm kwadr

P=6 * 0,5m do kwadratu
P=6 * 0,25m kwadr
P=1,5m kwadr

b)
1litr=1000cm sześciennych
V=50cm * 50cm * 50cm
V=125000cm sześciennych
V=125 litrów

zad3
a)
suma krawędzi=4 * 40cm +4 * 3dm + 4 * 0,5m
S=4 * 40cm + 4 * 30cm + 4 * 50cm
S=160cm + 120cm + 200cm
S=480cm

b)
V=40cm * 3dm * 0,5m
V=40cm * 30cm * 50cm
V=60000cm sześciennych
V=60 litrów
1litr = 1000cm sześciennych

c)
P=2(3dm * 40cm) + 2(40cm * 0,5m) + 2(3dm * 0,5m)
P=2(0,3m * 0,4m) + 2(0,4m * 0,5m) + 2(0,3m * 0,5m)
P=2 * 0,12m kwadr + 2 * 0,2m kwadr + 2 * 0,15m kwadr
P=0,24m kwadr + 0,4m kwadr + 0,3m kwadr
P=0,94m kwadr