Proszę o pomoc:
1 Samochód porusza się ze stałą prędkością 30 km/h. Zaczyna przyspieszać i po 5s osiąga prędkość 102 km/h. Oblicz jaką w tym czasie pokonał drogę? (trzeba zamienić na m/s)

2 Podczas meczu gracz działa na lotkę o masie 15g siłą F w czasie 0,004s. W wyniku uderzenia uzyskała ona prędkość 162 km/h. Oblicz przyspieszenie lotki.

3 Nieruchomy liść o masie 200g został popchnięty przez wiatr w kierunku poziomym, przebywając drogę 4,5m rozpędził się do prędkości 6m/s. Oblicz przyspieszenie liścia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T08:01:39+01:00
1.

v1 = 30 km/h ≈ 8,33 m/s
v2 = 102 km/h ≈ 28,33 m/s
t = 5s

Δv = v2 - v1 = 28,33 - 8,33 = 20 m/s
a = Δv/t = 20/5 = 4m/s²

s = v₀t + at²/2
s = 8,33 x 5 + 4 x 5²/2
s = 41,65 + 4x 25/2 = 41,65 + 50 = 91,65 metrów

Samochód przebył w ten sposób drogę = 91,65 metrów

2.
m = 15g = 0,015 kg
t = 0,004 s
v = 162 km/h = 45 m/s

a = v/t
a = 45 /0,004 = 11250 m/s²
Przyspieszenie lotki podczas uderzenia to 11250 m/s² ( zakładam, że przed uderzeniem lotka miała prędkość 0 a nie np. leciała w strone uderzającego z v > 0)

3.
m = 200 g = 0,2 kg
s = 4,5 m
v = 6 m/s
s = at²/2
a = v/t
s = v/t x t²/2
s = vt/2
2s = vt
t = 2s/v
t = 9 / 6 = 1,5 s

a = v/t
a = 6/1,5 = 4 m/s²

Przyspieszenie liścia w tym wypadku to 4 m/s².