1. W jaki sposób doszło do upadku Księstwa???????
2. jakie były okoliczności Księstwa Warszawskiego?????
3 Wyjaśnij czym, było Królestwo Polskie??????
4. Wymień skutki powstania styczniowego??????
5. Wytłumacz jakie były powody wybuchu powstania listopadowego??????
PROSZĘ ODPISZCIE SZYBKO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-04T20:13:32+01:00
1. Gdy Francja została pokonana.
2. (powstania rozumiem) Napoleon potrzebował sojuszników do wyprawy na Rosję. Polska leżała blisko Rosji i dodatkowo jej nienawidziła (trwały zabory)
3. królestwo Polskie było próbą odrodzenia państwa polskiego pod zwierzchnictwem Rosji. (chyba, że chodzi o księstwo warszawskie: [to samo, tylko, że pod zwierzchnictwem Francji]).
4. Powstało zależne od Rosji Królestwo Polskie (unia personalna z carem rosji).
5 nie wiem
2010-03-04T20:16:09+01:00
Księstwo Warszawskie było państwem polskim utworzonym przez Napoleona w 1807 roku. Początkowo obejmowało ono ziemie zabrane przez Prusy podczas drugiego i trzeciego rozbioru Polski.
5. Powstanie listopadowe rozpoczeli polscy podchorążowie dążący do odzyskania przez Polskę niepodległości.Zawiązali spisek na którego czele stanął Piotr Wysocki.

2 3 2