Dział:równania i nierówności...zadania geometryczne;))
zad 30.w trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów.Oblicz miarę kątów tego trójkąta
zad31,str 184 podr do klasy 1 matematyka+
32.w trapezie o polu 18 cm kwadratowych wysokość jest równa 3 cm, a jedna z podstaw jest 5 cm krótsza od drugiej podstawy,oblicz długości podstaw tego trapezu.
zad.33,34,35.str184

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T10:09:42+01:00
Zad 30.
Szukane
a - 1 bok trójkąta
b - 2 bok trójkąta

Dane:
a = (90 + b):2

Rozwiązanie
Wiemy, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni i, że jest to trójkąt prostokątny - zatem:
180 = 90 + a +b
a =(90+b):2
180 = 90 + (90+b):2 +b /*2
360 = 180 + 90 + b +2b
360 = 270 +3b /-270
360-270 = 3b
90 = 3b/ :3
b =30

zatem:

a = (90 +30): 2
a = 120:2
a = 60

Odp. Miary tego trójkąta mają 60 i 30 stopni.

Zad. 32
Dane:
Pole trapezu = 18 cm²
H = 3 cm
a = b -5
Szukane
a - 1 podstawa trapezu
b - 2 podstawa trapezu
Rozwiazanie
Do rozwiązania posłuży nam wzór na pole trapezu:

P=½(a+b)*h

Tworzymy uklad równań:

18=½(a+b)*3
a=b-5

18=½(b-5+b)*3 /*2
a=b-5

36 = (2b-5)*3
a=b-5

36=6b -15/+
a=b-5

36+15=6b
a=b-5

51= 6b /:6
a=b-5

b=8,5
a=8,5 -5

b=8,5
a=3,5

Spr.

P = ½(a+b)*h
18 = ½(8,5+3,5)*3
18 =½ * 12* 3
18 = 6*3
18 = 18
P=L

Odp. Podstawy trapezu mają odpowiednio 8,5 cm oraz 3,5 cm długości.

Prześlij treści pozostałych zadań to rozwiąże Ci je bo nieposiadam tych podręczników.
43 4 43