Daje naj! tylko szybko na dzisiaj!!!
daje naj z max. pkt.!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

a. (-1 i jedna trzecia) - 2/9 {dwie dziewiąte} + 1/6 {jedna szósta} =....

b.1 i 1/8 {jeden i jedna osma} - 2 i 1/4 {dwa i jedna czwarta] - (-0.5) =...

c.(- 2.1) + 1/5 [jedna piata] - 3 =....

pilne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:16:15+01:00
A. (-1 i 1/3)-2/9+1/6=-10/9 -2/3 +1/6=-8/9+1/6=16/18+3/18=19/18=1 i 1/18


b. 1 i 1/8 - 2 i 1/4 -(-0,5)=9/8 -18/8+0,5=-9/8+1/2=-9/8+4/8=-5/8


c. (-2,1)+1/5-3=-21/10+2/10-3=-1 i 9/10-3=-2 i 1/10
2010-03-04T20:28:21+01:00
-1 1/3-2/9+1/6=-1 5/9+1/6=-1 7/18
1 1/8-2=1/2-(-0,5)=
1 3/8-(-0,5)=-7/8
-2,1=1/5-3=-2,3-3=5,3