1.rozwiazanie równania 2(x-1)+x=x-3(2-3x)?
2.Ile jest wszystkich liczb dwucyfrowych w których obie cyfry są parzyste?
3.Powierzchnia boczna stozka jest półkolem o r=12cm. Podstawa tego stożka jest kolem o r?
4.Przekatna prostopadłościanu o wymiarach 3 x 4 x 5 ma dł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:16:16+01:00
ZAD.1

2x-2+x=x-6+9x
3x-2=10x-6
-7x=-4
x=4/7

ZAD.2

20, 22, 24, 26, 28,
40, ...
60, ...
80, ...

to razem 4 × 5 = 20 liczb

ZAD.3

TO CHYBA NIE JEST CŁA TREŚĆ ZADANIA

ZAD.4

Obliczam przekątną d podstawy (prostokąta o bokach 3 i 4 ) :
d²=3²+4²=9+16=25
d=5

Obliczam przekątną p prostopadłościanu (jest to przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego, o przyprostoątnych 5 i 5)
p=5√2
1 5 1