Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:19:58+01:00
A) P₁=(2+10)*4/2=48/2=24
P₂=10*4=40
P₁/P₂=24/40=0,6*100%=60%
b) P₁=(5+8)*h/2=13h/2=6,5h
P₂=(5+11)*2h/2=16h
P₁/P₂=6,5h/16h=0,40625*100%=40,625%
c) skoro jest to punkt przecięcia przekątnych, to jest to w połowie wysokości prostokąta. podziel go sobie na takie ćwiartki wzdłuż połów boków [tak 'tradycyjnie' na 4 części]. zacieniowana część jest połową takiej ćwiartki, czyli 1/8 całości.
1/8=0,125*100%=12,5%
d) przyjmijmy sobie za r promień tego koła, czyli 2r będzie bokiem kwadratu.
P₁=πr²
P₂=(2r)²=4r²
P₁/P₂=πr²/4r²=π/4≈3,14/4≈0,785*100%=78,5%
5 5 5