Odpowiedzi

2010-03-04T20:18:57+01:00
Reakcja chemiczna jest to przemiana, w trakcie której z jednych składników układu (substratów) powstają inne składniki (produkty), o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych.

mieszanina to zmieszane dwie lub więcej substancji, w dowolnych ilościach, które zachowują swoje właściwości.

związek chemiczny jednorodny to mieszanina, której składników nie można zobaczyć gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych.


związek chemiczny nie jednorodny to mieszanina, której składniki można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych.

sklad powietrza:
azot
tlen
argon
neon
hel
metan
krypton
ksenon
dwutlenek węgla
dwutlenek siarki
dwutlenek azotu