Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:26:57+01:00
{3x+4y=1⅔ |*(-2)
{6x+3y=1¼

-6x-8y=-10/3
6x+3y=1¼
po dodaniu stronami

-5y=-25/12
y=5/12

6x+3*(5/12)=5/4
6x+5/4=5/4
x=0


{6a+9b=126
{2a+2b+6+9+9=54

{6a+9b=126
{2a+2b=30

6a+9b=126
a+b=15

6a+9b=126
a=15-b

6(15-b)+9b=126
a=15-b

90-6b+9b=126
a=15-b

3b=36
a=15-b

b=12
a=3
2010-03-04T21:28:13+01:00
A) 3x+4y=1½
6x+3y=1¼

3x+4y=³/₂ |*(-2)
6x+3y=⁵/₄

-6x-8y=-3
6x-3y=⁵/₄
-----------------------
-11y=-³/₁ +⁵/₄
-11y=-¹²/₄ + ⁵/₄
-11y= -⁷/₄ |:(-11)
y=-⁷/₄ * (-¹/₁₁)
y=⁷/₄₄3x+4y=1½
6x+3y=1¼

3x+4y=³/₂ |*3
6x+3y=⁵/₄ |*(-4)

9x+12y=⁹/₂
-24x-12y=-5
---------------------------
-15x=-5+4½
-15x=-½ |:(-15)
x=½* ¹/₁₅
x=¹/₃₀x=¹/₃₀
y=⁷/₄₄
(bez sprawdzenia.. więc nie wiem czy dobrze..)b) 6a+9b=126
2a+2b+6+9+9=54

6a+9b=126
2a+2b=30 |*(-3)

6a+9b=126
-6a-6b=-90
-------------------------
3b=36 |:3
b=12


6a+9b*12=126
6a+108=126
6a=10 |:6
a=3

spr.6*3+9*12=18+108=126
2*3+2*12+6+9+9=54
a=3
b=12