Przekrój graniastosłupa prawidłowego trójkątnego płaszczyzną, zawierającą równoległe wysokości podstaw graniastosłupa, jest kwadratem o przekątnej długości 3 pierwiastek z 6 dm. oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

1

Odpowiedzi

2010-03-05T02:02:18+01:00
Czyli h podstawy= h bryły
a√2=3√6
a=3√6√2:2=1,5√12=3√3dm

h bryły=3√3dm

a√3:2=3√3/;√3
a=6dm = bok podstawy

v=a²√3:4h=6²√3:4×3√3=81dm³
pole=2a²√3:4+3ah=2×6²√3:4+3×6×3√3=18√3+54√3=72√3dm²