Zad.1
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) 4x-(x+6)+4 dla x=1/3
b) (x2+1)-(x2-2)+10 dla x = 2,2
c) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2
d) (-a2+2ab-1)+(a2-4ab+5) dla a=1/4 i b=2

x2 to znaczy x do potęgi drugiej np w przykładzie b)
Z góry dzięki;)

3

Odpowiedzi

2010-03-04T20:33:54+01:00
A)4x-x-6+4=3x-2
3*1/3-2=1-2=-1
b)x2+1-x2+2+10=1+2+10=13
c)a+4b-5 -2a-3b+5=-a+b
-0,1+0,2=0,1
d)-a2+2ab-1+a2-4ab+5=-2ab+4
-2*1/4*2+4=-2/4*2+4=-4/4+4=-1+4=3

proszę bardzo;)
2010-03-04T20:44:29+01:00
A)4 x 1/3- 6i1/3+4=1i1/3- 6i1/3 +4=-5 +4=-1
b)(4,84+1)-(4,84-2)+10=5,84- 2,84 =3
c)(-0,1+4x0,2)-(5+2x(-0,1))-(3x 0,2-5)=0,7-5,2-(-4,4)=-4,5+4,4=-0,1
d)((-¼)²+2x ¼ x 2-1)+((¼)²-4x ¼ x 2+5)=-0,0625+0,0625-2+5=3


prosze bardzo, ale wiesz bo w a) to chodziło np. 6½ tylko tam jednej trzeciej nie było....
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:46:58+01:00
A) 4x-(x+6)+4 dla x=1/3
4×1/3-(1/3+6)+4=1 1/3-6 1/3+4=-1
b) (x2+1)-(x2-2)+10 dla x = 2,2
(4,84+1)-(4,84-2)+10=5,84-2,84+10=13,84
c) (a+4b)-(5+2a)-(3b-5) dla a=-0,1 i b=0,2
(-0,1+4×0,2)-(5+2×(-0,1))-(3×0,2-5)=(-0,1+0,8)-(5-0,2)-(0,6-5)=
=0,7-4,8-4,4=-8,5
d) (-a2+2ab-1)+(a2-4ab+5) dla a=1/4 i b=2
((-1/4)²+2×1/4×2-1)+((1/4)²-(4×1/4×2+5)=(1/16+1-1)+(2+5)=1/16+7=
=7 1/16