Podziel podane procesy na reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne:
a)spalanie fosforu i żelaza w tlenie
b)otrzymywanie tlenu przez rozkład chloranu(V) potasu
c)redukcja tlenku miedzi(II) wodorem
d)spalanie wodoru
e)otrzymywanie wapna palonego przez prażenie wapieni

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:50:14+01:00
A) egzo
b) endo
c) egzo
d) egzo
e) endo