Wpisz jednomiany dzieki ktorym otrzymana rownosc bedzie prawidziwa
a) 7x* (3x+9y+....)=21x² +....+14x
b) (9k² +....+....)*4k² =....+8k³ + 20k²
c) ....*(7a-....+ab)=14a² b-6ab²+...
d)(....+5x⁸ -....)*(-x²)=-21x⁶-....+70x²

podkresl czynnik ktory wystepuje w kazdym skladniku sumy algebraicznej . Wylacz ten czynnik poza nawias
a)2ax+2bz-2xy=
b)a²m+amz²+2mz²=
c)a²bc-a²cd+a²bd=

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:36:03+01:00
A)2ax+2bz-2xy=2(ax+bz-xy)
b)a²m+amz²+2mz²=m(a²+az²+2z²)
c)a²bc-a²cd+a²bd=a²(bc-cd+bd)
3 1 3