Odpowiedzi

2010-03-04T20:41:55+01:00
Przed narodzinami islamu plemiona arabskie mówiły różnymi dialektami, jednak miały wspólny język, tzw. koine poetyckie, wykorzystywany w poezji oraz w kontaktach międzyplemiennych - zawierał on wiele najbardziej powszechnych zwrotów.
W VIII wieku została opracowana norma języka arabskiego, mająca, zgodnie z intencjami kompilatorów, bazować na koine poetyckim oraz na języku Koranu spisanego w VII wieku.
Upadek kalifatu bagdadzkiego po najeździe Mongołów spowodował regres kultury arabskiej i m.in. zanik znajomości języka klasycznego.
Odrodzenie się języka nastąpiło w XIX wieku w okresie modernizacji,islamu i Zachodu zapoczątkowany przez próbę podboju Egiptu przez Napoleona