Odpowiedzi

2010-03-04T23:47:06+01:00
To jest walec i stożek

obliczam r podstaw walca i stożka
r²=5²-3²
r²=25-9
r²=16
r=4

obliczam v walca:
v=πr²h=π×4²×5=80πj.²

obliczam v stożka
v=⅓πr²h=⅓π×4²×3=16π
cała objetość=80π+16π=96π j.²


pole podstawy walca=πr²=π×4²=16π
pole boczne walca=2πrh=2π×4×5=40π
pole boczne stożka:πrl=π×4×5=20π
pole całe:16π+40π+20π=76π j.²

rysunek masz dobry