Pan Tadeusz maluje ścianę wałkiem o wymiarach podanych na rysunku. MAlując, wykonuje równe pociągniecia ręką , podczas jednego ruchu ręki wałek obraca się dokłądnie 4 razy. Jaką powierzchnię pokrywa farbą pan Tadeusz przy jednym, ruchu ręki? przyjmij,że liczba pi wyniosi 22/7

Na rysunku przedstawiono strzykawkę lekarską, w której znajduje się 7 ml lekarstwa. Do jakiej wysokości sięga lekarstwo w strzykawce iczba pi 22/7

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:50:22+01:00
1.
Trzeba obliczyć pole boczne tego wałka, który jest walcem, czyli:
Pb = 2πr • H
r = 3,5cm
H = 25cm
Pb = 2 • 22/7 • 3.5 • 25 = 550cm²
Jeśli wykonuje 4 obroty to:
4• 550 = 2200cm²

2.
V = 7ml = 0,007 l = 0,007dm³ = 7cm³
d = 14mm = 1,4cm
r = 0,7cm
V = πr² • H
7 = 22/7 • 0,7² • H
7 = 22/7 • 0,49 • H
7 = 1,54H
H ≈ 4,55cm
30 4 30