Odpowiedzi

2010-03-04T20:44:10+01:00
Przyznajemy racje antygonie, ponieważ walczyła o dobro i uczucia obywateli. Potrafiła sensownie udowodnić Kreonowi tyranię, wrogość, brak litości i współczucia wobec obywateli. Antygona umiała postawić na swoim i sprzeciwic sie Kreonowi w tak ważnej sprawie. Walczyła nie tylko w imieniu swoim lecz całego społeczeństwa i udowodniła, ze prawo istniejące w państwie jest belitosne. Pokazała, że Kreon jest nie sprawiedliwy i nie najlepiej dba o swoje państwo.
2010-03-04T20:45:55+01:00
Kreon to władca stojący na straży dobra państwowego. Dla niego najważniejszą wartością jest państwo i dobro publiczne. Polinejk jest zdrajca ojczyzny, wrogiem niegodnym pogrzebu. Według Kreona czcić zbrodniarzy to znaczy zrównać obrońców ze zdrajcami to jest wbrew ustanowionym prawom. Władza Kreona ma charakter despotyczny. Jest zaślepiony pycha i gniewem. Podejrzewa swych poddanych o chciwość i interesowność, boi się utraty autorytetu. Nie interesuje się ludźmi, którymi rządzi. Najważniejsza jest dla niego władza. Kreon jest królem, lecz nie władcą absolutnym nikomu i niczemu podporządkowanym. Każdy człowiek, w tym również król podlega bogom, przeznaczeniu, zwyczajom. Kreon temu się sprzeciwił i został ukarany tracąc wszystkich bliskich.