Podkresl w podanym zdaniu jedną linią podmiot, a dwiema liniami orzeczenie i odp. na pyt.

" Wczoraj w południe burmistrz odsłonił ufundowany przez mieszkańców naszego miasta trzymetrowy pomnik z brązu przedstawiający wybitnego lokalnego sportowca."


a. Nazwij rodzaj podmiotu i orzeczenia.

b. Skróć wypowiedzenie , pozostawiając jedynie wyrazy przekazujące najważniejesze informacje. Określ czy otrzymane zdanie jest rozwinięte , czy nierozwinięte

c. zamień wypowiedzenie na zdanie z orzeczeniem w stronie biernej.

d.przekształć wypowiedzenie na zdanie bezpodmiotowe.


e. odpowiedz, które z wypowiedzen jest według Ciebie najbardziej oficjalne , a które najlepiej obrazuje przedstawioną sytuację.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:43:51+01:00
Podmiot - burmistrz
Orzeczenie - odsłonił
Burmistrz - podmiot gramatyczny
Odsłonił - orzeczenie czasownikowe

Wczoraj w południe burmistrz odsłonił pomnik z brązu.
23 2 23