1.napisz rownanie zoobojetniania kwasu mrowkowego z zasada sodowa,kwasu octowego z zasada potasowa
2.napisz reakcje otrzymywania mrowczanu metylu,octanu etylu
3.napisz reakcje spalania alkoholu metylowego/etylowego

Bardzo pilne błagam was pomożcie

2

Odpowiedzi

2010-03-04T20:49:00+01:00
HCOOH + NaOH ---> HCOONa + H20 - reakcja zobojętniania

HCOOH+CH3OH = HCOOCH3+H2O - otrzymywanie mrówczanu metylu

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O - otrzymywanie octanu etylu

2CH3OH + 302 ---> 2CO2 + 4 H20 - spalanie metanolu

C2H5OH + 3O2 ---> 2Co2 + 3H2O - spalanie etanolu

Jeżeli trzeba było wypisać również wzory półspalania i spalania niecałkowitego to robisz to analogicznie jak wyżej, tylko produktem nie jest C02, tylko odpowiednio CO i C.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:58:48+01:00
1.HCOOH + NaOH ---> HCOONa + H20
CH3COOH+KOH--> CH3COOK+H2O

2.HCOOH+CH3OH --> HCOOCH3+H2O
CH3COOH + C2H5OH--> CH3COOC2H5 + H2O
(nad strzałką w obu przypadkach stoi H2SO4)

3.
2CH3OH +302 ---> 2CO2 +4 H20 spalanie całkowite
CH3OH+O2-->CO+2H2O półspalanie
2CH3OH+O2-->2C+4H2O spalanie niecałkowite

C2H5OH +3O2 ---> 2CO2 +3H2O spalanie całkowite
C2H5OH +2O2 ---> 2CO +3H2O półspalanie
C2H5OH +O2 ---> 2C +3H2O spalanie niecałkowite
1 5 1