Dziedziną funkcji f jest zbiór liczb naturalnych większyc od 20 i mniejszych od 31. Każdej liczbie z dziedziny przyporządkowana jest suma jej cyfr.
a) przedstaw funkcje f za pomocą tabeli.
b) wyznacz f(21), f(25) i f(30)
c) dla jakiego argumentu wartośc funkcji jest równa 6?
d) wyznacz argumenty, dla których funkcja f ma tę samą wartość.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T20:53:16+01:00
Dziedziną funkcji f jest zbiór liczb naturalnych większyc od 20 i mniejszych od 31. Każdej liczbie z dziedziny przyporządkowana jest suma jej cyfr.
a) przedstaw funkcje f za pomocą tabeli.
Dziedzina: 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Zbiór wartości: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 3

b) f(21)=3, f(25)=7 i f(30)=3
c) dla jakiego argumentu wartośc funkcji jest równa 6?
dla 24
d) wyznacz argumenty, dla których funkcja f ma tę samą wartość.
21 i 30
9 5 9