Odpowiedzi

2010-03-04T21:28:58+01:00
Zadanie 1
Główne uchwały synodu:
1. Kościół może posiadać w Polsce swój własny majątek, może przyjmować fundacje od księcia lub osób prywatnych, a dobra te przechodzą z biskupa na biskupa.
2. W dobrach duchownych nie ma innej władzy, jak władza duchowna.
3. Książę nie powinien ściągać z dóbr kościelnych danin i podatków.
4. Majątek kościelny nie podlega książęcemu prawu.
5. Ludność osiadła w dobrach kościelnych jest ludnością wolną od powinności wobec grodu.

Zadanie 2
Osiedla powstały przy wielkich szlakach komunikacyjnych obok dawnych miast rzymskich, przy niektórych zamkach i klasztorach, zwłaszcza tych, które pielgrzymów. Zabudowa miasta początkowo niewiele różniła się od wiejskiej, tyle ze domy stały ciaśniej. Sercem miasta był rynek. Na nim znajdowały się najważniejsze budynki, a więc siedziby władz miejskich, kościół, waga miejska, ratusz, sukiennice. Zwykle budynki należące do władz miejskich budowano z kamienia, domy mieszczan zwykle wznoszono z drewna.
2010-03-05T01:29:49+01:00
1.
1.) Kościół może posiadać w Polsce swój własny majątek, może przyjmować fundacje od księcia lub osób prywatnych, a dobra te przechodzą z biskupa na biskupa.
2.) W dobrach duchownych nie ma innej władzy, jak władza duchowna.
3.) Książę nie powinien ściągać z dóbr kościelnych danin i podatków.
4.) Majątek kościelny nie podlega książęcemu prawu.
5.) Ludność osiadła w dobrach kościelnych jest ludnością wolną od powinności wobec grodu.

2.
Charakterystyczny dla pierwszych średniowiecznych miast był rynek położony w centrum. W okolicach rynku powstawały kamienice dla mieszczan. Jedną z największych budowli był ratusz. Każde miasto posiadało mury obronne. Ogólnie miasta - ich zabudowy czy architektura miały przede wszystkim cel obronny. Główny plac miasta miał kształt prostokąta, najczęściej w proporcjach 1/1,5.