Proszę pilnie o pomoc, mam to na jutro, a w ogóle tego nie ogarniam . ;< daję Naj za pierwsze rozwiązanie! ;* :)

1. Oblicz pole powierzchni ośmiokąta foremnego, wpisanego w okrąg o promieniu długości 6 cm.

2. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 20 cm i 21 cm.

3. Narysuj dowolny trapez równoramienny, który nie jest prostokątny i opisz na nim okrąg.

+ 4 na załączniku. :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:24:21+01:00