Odpowiedzi

2010-03-06T01:43:54+01:00
List otwarty jest to wypowiedź, której nadawcą może być jedna osoba lub grupa, a adresatem instytucja lub osoba publiczna(np. minister, prezydent, rząd itp). Jego tematem są ważne problemy życia społecznego, politycznego lub kulturalnego, a celem- zwrócenie uwagi opinii publicznej na te problemy. Jest przeznaczony do rozpowszechniania w szerokich kręgach czytelników. List otwarty często bywa podpisywany przez osoby będące autorytetami w danej dziedzinie lub cieszące się powszechnym szacunkiem, co znacznie podnosi jego rangę.