1.Trójkąt o bokach dł.13, 14, 15 cm ma pole równe 84cm^2 Oblicz dł. wszystkich wys. tego trójkąta.

2.Na działce o pow. 6 arów stoi dom zbudowanyna planie prostokąta o wymiarach 12x15 m Jaką część działki zajmuje ten dom?

3.Obwód prostokąta jest równy 10cm a jeden z jego boków ma dł. a. Pole tego prostokąta w cm^2 jest równe??

4.Ewa kupiła zeszyty 60-kartkowe i 80- kart. przy czym zeszyt. cieńszych jest o 4 więcej niż grubszych łacznie zakupionych zeszytach jest 940 kartek ile Ewa kupiła zeszytów 80- kartkowych??

1

Odpowiedzi

2010-03-05T01:50:29+01:00
1)
P trójkąta = ah/2 ,to ah=2P
ah =2 x 84
ah = 168
czyli 13h=168, więc h=168/13 = ...
14h=168, więc h=168/14 = 12
15h=168, węc h=168/15 = ...

2)

12 x 15 = 180 [m^2]
6arów=600 m^2
czyli180/600 = 18/60 = 3/10 = o,3
Odp. Dom zajmuje 0,3 powierzchni działki

3)
2(a+b)=10
a+b=5

czli boki mają długości: a, 5-a
P=a(5-a)=5a-a^2

4)
c - liczba cieńszych zeszytów
g - liczba grubszych zeszytów

Układ równań:
60c+80g=940
c=g+4
Po rozwiązaniu otrzymamy g=5