Na nieruchome początkowo ciało o masie 2 kg zaczęła działać siła wypadkowa o wartości 6N w czasie 3 sekund. Oblicz :
a) przyśpieszenie ciała
b) prędkość ciała po 3s.
c) pęd po 3s.
d) energię kinetyczną,jaką uzyska ciało w tym czasie
e) przebytą w tym czasie drogę

Błagam pomocyyy ;))

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-04T20:53:03+01:00
F = m * a
a = 3 m/s

Vk= a * t
Vk = 9 m/s

p = mv
p = 2*9 = 18

E = 81 J

s = at2 / 2
s = 13,5 m
2010-03-04T20:56:05+01:00
A) a=F/m=6N/2kg=3N/kg=3m/s²
b) v=at=3m/s² * 3s =9m/s
c) p=mv=2kg*9m/s=18kg*m/s
d) Ek=mv²/2=2kg*(9m/s)²/2=81J
e) s=at²/2=3m/s² * (3s)²/2=3m*9/2=13,5m