Mam zrobić wykład dla klasy pt. "Zmiana wartości pieniądza". Mam wyjaśnić następujące pojęcia:

1. Aprecjacja
2. Deprecjacja
3. Denominacja
4. Dewaluacja
5. Inflacja
6. Deflacja

Czy ktoś mógłby wytłumaczyć te pojęcia prostym, nieprzedsiębiorczym językiem, wraz z przykładami które pomogą mi zrozumieć oraz nakreślić sytuację?

np. o aprecjacji piszą że jest to "wzrost siły nabywczej pieniądza krajowego", jednak mnie nic to nie mówi ;P

1

Odpowiedzi

2010-03-04T20:59:43+01:00
Takim prostym językiem :D

1. wzrost ceny towaru lub dobra
2. umniejszanie wartości osoby lub wydarzenia
3. reforma pieniężna, polegająca na zastąpieniu dotychczasowej waluty narodowej nową,
4. administracyjne obniżenie kursu waluty narodowej wobec innych walut przez narodowy bank centralny
5. wzrost cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego
6. deflacja (ekonomia) - wzrost wartości pieniądza w czasie
a także ograniczenie podaży pieniądza na rynku powodujące wzrost siły nabywczej pieniądza.

wydaje mi się, ze jest bardzo prostym językiem :D
przynajmniej dla mnie xD
1 4 1