Proszę o przetłumaczenie na język angielski:

Jagoda Lee jest jedenastoletnią Azjatką. Walczy ona w obronie świata przed światem chaosu i zła, który widzi tylko ona i jej najbliźsi. Jagoda musi ukrywać swoją drugą tożsamość przed wszystkimi, co czasami bywa zbyt trudne, a jej znajomi często zastanawiają się czy z Jagodą jest wszystko w porządku. Jej pomocnikiem jest pies o imieniu Te Xuan Ze. Swoją moc odziedziczyła po babci, posiada niebywałe zdolności takie jak: super zwinność, szybkość, umiejętność widzenia potworów. Ma czarne włosy i jedno czerwone pasemko. Zazwyczaj ubrana jest jak każda nastolatka: koszulka w żółto- zielone paski i jeansy. Ona zawsze ratuje świat przed niebespieczeństwem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:00:35+01:00
Berry Lee is eleven Asian. It is fighting to defend the world from the world of chaos and evil, who sees only herself and her loved ones. Berry has to hide his identity before any other, which has occasionally been too difficult, and her friends often wonder whether, Yagoda is all right. Her assistant is a dog named Te Xuan Ze. Inherited power after his grandmother, has the extraordinary ability, such as super-agility, speed, ability to see monsters. Has black hair and one red strands. Usually she is dressed like any other teenager: T-shirt in yellow-green stripes and jeans. She always saves the world from niebespieczeństwem.