Przetłumaczcie na język polski :)

Mateo polo and his Rother piccolo were from venice. In 1260 they trawelled to China. They arrived In 1266and returnem to venice in 1267. In 1271 they started a New journey to china his time they trawelled with niccolo,s son seventeen-year-old Marco they carried latters and presents from the pope to the emperon, kublain Khan. They travelled oven the icy and snowy Pamir mountaims and they crossed the Gobi desert on Camel they chinese capital camballuc In 1275 marco stayed In China and live there for 17 years. The emperor Lidek him and Marco worked for him. He travelled around china bruma and India on special missions for emperor. In 1293 the polos decided to go home by ship. Some people died on the journey and piratem attacked the ship Marco and his father and uncje arrived In venice In 1295

2

Odpowiedzi

2010-03-04T21:02:01+01:00
Polo Mateo i jego piccolo Rother był z Wenecji. W 1260 ich trawelled do Chin. Przybyli na 1266and returnem do Wenecji w 1267 roku. W 1271 r. zaczęli podróż do Chin Nowe swego czasu ich trawelled z Machiavellego, a siedemnaście syn-letni Marco nieśli tych dwóch i prezenty od papieża do Emperon, kublain Khan. Szli piekarnik lodowych i śnieg mountaims Pamir i przeszli na pustyni Gobi na wielbłądach one stolicy Chin camballuc W 1275 Marco przebywał w Chinach i mieszkają tam do 17 lat. Cesarz Lidek go i Marco pracował dla niego. Podróżował po Bruma Chinach i na misjach specjalnych za cesarza Indii. W 1293 polos postanowił wrócić do domu przez statek. Kilka osób zmarło w czasie podróży i piratem zaatakowali statek Marco i jego ojciec i uncje przybył w Wenecji w 1295
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:03:28+01:00
Polo Mateo i jego Picolo Rother był z Wenecji. W 1260 ich trawelled do Chin. Przybyli oni w 1266 i returnem do Wenecji w 1267 roku. W 1271 r. zaczęli podróż do Chin Nowe swego czasu ich trawelled z Machiavellego, a siedemnaście syn-letni Marco nieśli tych dwóch i prezenty od papieża do Emperon, kublain Khan. Szli piekarnik lodowych i śnieg mountaims Pamir i przeszli na pustyni Gobi na wielbłądach one stolicy Chin camballuc W 1275 Marco przebywał w Chinach i mieszkają tam do 17 lat. Cesarz Lidek go i Marco pracował dla niego. Podróżował po Bruma Chinach i na misjach specjalnych za cesarza Indii. W 1293 polos postanowił wrócić do domu przez statek. Kilka osób zmarło w czasie podróży i piratem zaatakowali statek Marco i jego ojciec i uncje przybył w Wenecji w 1295