Odpowiedzi

2010-03-04T21:02:15+01:00
Przestrzegam ruchu drogowego ubierając się jaskrawo, abym była widoczna dla kierowców. Przechodzę tylko na zielonym świetle lub na pasach i dokładnie się rozglądam, czy wokoło nie ma pojazdów.