Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T08:23:23+01:00
Oblicz brakujące długości boków w narysowanych trójkątach.
a)a =9
l= 60 stopni
pozostałe boki bi c z f-kcji tryg. mamy

a/9=sin 60
a/9=√3/2/*9
a= 9√3/2= 4,5√3

bok c z tw. Pitagorasa
c²=a² +b²
c²= (4,5√3)²+81= 60,75+81= 141,75
c=11, 9

b) a=10
b/10=tg60
b/10=√3
b=10√3
c²=100+300=400
c=20

c)b=√6
a/b= tg30
a/√6=√3/2/:√6
a=√18*2/6= 6√2/6=√2
c²= 6+2=8
c=2√2
25 3 25