4.108
Oblicz, ile gramów soli powstanie w reakcji 120 cm³ roztworu KOH o stężeniu 0,5 mol/dm³ i 100 cm³ roztworu H₃PO₄ o stężeniu 0,45 mol/dm³ .

4.109
Oblicz, ile gramów soli powstanie w reakcji 50 cm³ roztworu (Ba)OH₂ o stężeniu 0,35 mol/dm³ i 250 cm³ roztworu HCLO₄ o stężeniu 0,2 mol/dm³ .

4.110
Oblicz, ile gramów soli powstanie w reakcji 225 cm³ roztworu Ca(OH)₂ o stężeniu 0,17 mol/dm³ i 1,76 g CO₂ .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:23:07+01:00
1.
6KOH + 2H₃PO₄ ->2K₃PO₄ + 6H₂O
n₁=0,5×0,12=0,06mola - KOH
n₂=0,45×0,1=0,045mola - H₃PO₄
czyli mamy nadmiar H₃PO₄, reaguje tylko 0,02 kwasu
z czego powstaje 0,02 mola soli, czyli:
1mol - 212g
0,02mola-xg
x=4,24g - soli powstanie
2.
Ba(OH)₂ + 2HClO₄ -> Ba(ClO₄)₂ + 2H₂O
n₁=0,05×0,35=0,0175mola - Ba(OH)₂
n₂=0,2×0,250=0,05mola -HClO₄
mamy madmiar kwasu, reaguje tylko 0,035mola kwasu, z czego powstaje 0,0175mola soli, czyli:
1mol-336g
0,0175mola-x
x=5,88g
3.
Ca(OH)₂ + CO₂ -> CaCO₃ + H₂O
n=0,225×0,17=0,03825mola - Ca(OH)₂
1mol CO₂ - 44g
xmola -1,76g
x=0,04mola
przereaguje całosc, dając 0,04 mola soli, czyli
100g-1mol
xg-0,04mola
x=4g8 3 8