Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T21:12:17+01:00
1 mikołaj kopernik -Na podstawie własnych obserwacji opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego opisany w De revolutionibus orbium coelestium.
2 Jan Kepler-Stwierdził, że orbity planet są eliptyczne, co zawarł w prawach Keplera.
3 Subrahmanyan Chandrasekhar-Zajmował się astrofizyką wnętrz gwiazdowych, znany głównie za określenie wpływu Szczególnej teorii względności na ewolucję gwiazd. Był pierwszym, który oszacował limit Chandrasekhara dla białych karłów.
4 Henrietta Leavitt- Skatalogowała gwiazdy pulsujące zwane Cefeidami znajdujące się w Obłokach Magellana. W 1912 r. odkryła związek między jasnością i okresem pulsacji Cefeid, dzięki czemu służą one do pomiaru odległości.
5 Edwin Hubble- Poprzez obserwacje Cefeid pokazał, że nasza Galaktyka nie jest jedyną we Wszechświecie. Przede wszystkim jednak odkrył rozszerzanie się Wszechświata (Prawo Hubble'a). Kosmiczny Teleskop Hubble'a został nazwany na jego cześć.
2 4 2