Uzupełnij równania reakcji. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą...

a)K2O+SO2-------->..................

b).......... + .............------>MgSO4

c)MgO+.........-------->MgSO4

d)............+P4O10-------->NaPO4

e)............+.............-------> Ba(NO3)2

f)Al2O3+.............-------->Al(NO2)3
.................+.................---------->............................
...........................................................................
...........................................................................

1

Odpowiedzi

2012-08-19T23:27:41+02:00

Zadanie 1.

 

tlenek metalu + bezwodnik kwasowy ⇒ sól tlenowa

Dzięki tej metodzie można otrzymać sól tlenową.

 

a) K₂O + SO₂ ⇒ K₂SO₃

 

cząsteczka tlenku potasu reaguje z cząsteczką tlenku siarki (IV) tworząc cząsteczkę siarczanu (IV) potasu

 

b) MgO + SO₃ ⇒ MgSO₄

 

cząsteczka tlenku magnezu reaguje z cząsteczką tlenku siarki (VI) tworzą cząsteczkę siarczanu (VI) magnezu

 

c) tak samo jak w b

 

d) 6Na₂O + P₄O₁₀ ⇒ 4Na₃PO₄

 

sześć cząsteczek tlenku sodu reaguje z cząsteczką tlenku fosforu (V) tworząc cztery cząsteczki ortofosforanu (V) sodu

 

e) BaO + N₂O₅ ⇒ Ba(NO₃)₂

 

cząsteczka tlenku baru reaguje z cząsteczką tlenku azotu (V) tworząc cząsteczkę azotanu (V) baru

 

f) Al₂O₃ + 3N₂O₃ ⇒ 2Al(NO₂)₃

 

cząsteczka tlenku glinu reaguje z cząsteczką tlenku azotu (III) tworząc cząsteczkę azotanu (III) glinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

8 3 8