Odpowiedzi

2010-03-06T00:03:57+01:00
Dany jest trojkat rownoboczny o boku 6 cm . Oblicz pole powierzchni oraz pole i obwod opisanego na niej pierscienia .P

a06 cm
PΔ=a²√3/4
PΔ=6²√3/4
PΔ=36√3/4
PΔ=9√3

Pp=Po=Pw
P=πR²-πr²
P=π(2/3*a√3/2)²-π(1/3*a√3/2)²
P=π(a√3/3)²-π(a√3/6)²
P=π(a²*3/9)-π(a²*3/36)
P=π(a²*3/12)
P=1/4πa²
P=1/4*π*6²
P=9π
obw=2πR+2πr
obw=2π(a√3/3)+2π(a√3/6)
obw=2πa*1/2√3
obw=πa*√3
obw=π*6*√3
obw=6√3π