Odpowiedzi

2010-03-04T21:13:26+01:00
Za króla sasa jedz pij i popuszczaj pasa

to możesz wykorzystać do tej notatki
pszukaj w googlach dokładne tłumaczenie tego (bo ja nie będę kopiować żeby nie mieć spamu)
3 2 3
2010-03-04T21:13:54+01:00
1.gospodarka - Dziedziną, w której inwestowano najwięcej, było budownictwo. Miasta Polskie wzbogaciły się o nowe, rokokowe kościoły i pałace. W Warszawie powstały nowe szpitale, opera, pierwsza biblioteka publiczna (oddana narodowi Załuskich) oraz założona przez Stanisława Konarskiego średnia szkoła dla młodzieży szlacheckiej - Collegium Nobilium. Natomiast magnaci świeccy i duchowni oddawali się rozrzutnej konsumpcji. Szlachta nawet często powiadała: Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa! W czasie wojny siedmioletniej Fryderyk II wszedł w posiadanie zdobytych w Saksonii oryginalnych polskich stempli menniczych, co pozwoliło mu zalać Rzeczpospolitą bezwartościową monetą tzw. efraimkami, bitymi przez Veitela Heinego Ephraima, co spowodowało odpływ wartościowej monety kruszcowej z Rzeczypospolitej i ogromny wzrost cen.
2.kultura -
Już od lat 40. dają się zauważyć pierwsze symptomy ożywienia kulturalnego. Wobec upadku Akademii Krakowskiej, ciężar szkolnictwa wyższego przejmują kolegia jezuickie, często stojące na najwyższym poziomie europejskim. Następuje wzrost liczby zakonów katolickich i prowadzonych przez nie dzieł. Skutkowało to jednak wzrostem nietolerancji religijnej. W Toruniu w 1724 rozjuszony tłum protestantów zdemolował kolegium jezuickie (tumult toruński). Reakcją było odsunięcie szlachty innowierczej od udziału w życiu politycznym.
Prasy drukowanej wydawano więcej niż w XVII wieku, lecz były to wydawnictwa koncentrujące się głównie na dewocji i retoryce (kalendarze, literatura religijna, wzory mów, porady).
W 1740 r. Stanisław Konarski założył w Warszawie Collegium Nobilium, elitarną szkołę kształcącą młodzież szlachecką. Po 1754 pijarzy, później jezuici zreformowali szkolnictwo zakonne. W szkołach średnich obok łaciny pojawiły się języki nowożytne, zwiększono zakres nauczania przedmiotów ścisłych. W 1747 r. bracia Załuscy założyli w Warszawie bibliotekę Załuskich otwartą dla szerszej publiczności (zbiór 33 tys. druków i 10 tys. rękopisów – jeden z największych w Europie), która dała początek Bibliotece Narodowej. Czasy saskie były ostatnim etapem rozwoju budownictwa barokowego. Obok inwestycji dworskich, np. Osi Saskiej w Warszawie, powstały liczne rezydencje magnackie. W wielu z nich pojawiły się elementy rokokowe. W budownictwie sakralnym, zwłaszcza na wschodzie, dominował barok emocjonalny (nurt – szkoła wileńska).